KROUŽKY NA ŠR 2018/2019

Sportovní kroužek „Sporťák“

 

Věk: 4 – 6 (7) let

Počet dětí: 10 – 15 dětí

Den: každý čtvrtek  

Čas: 14.30 – 15.30

Sportovní kroužek je vhodný pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi pohyb. Při aktivitách ve sportovním kroužku dochází k rozbíjení všestranného pohybu, orientaci v prostoru a rozvíjení koordinovaného pohybu. Cílem kroužku je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a vztah k pohybové aktivitě. Náplní kroužku jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.)

Při výuce je herní a soutěživou formou zvyšována obratnost a fyzická kondice dětí.

                                                         Na setkání s Vámi se těší Hana Minářová

 

 

„Malý šikula“

 

Věk:  4 – 6 (7) let

Počet dětí: 10 – 15 dětí

Den: každou středu

Čas: 14.30 – 15.30

Děti v tomto kroužku budou pracovat s různými netradičními materiály a výtvarnými technikami, které rozvíjí přirozenou tvořivost, představivost, fantazii a kreativní přístup. Zároveň je hravou formou k sebevyjádření.  Dochází také ke zdokonalování manuální zručnosti. Děti budou lepit, stříhat, tvořit, malovat, kreslit, modelovat, navlékat korálky a mnoho dalších zajímavých, krásných a tvořivých věcí.

                                            Na setkání s Vámi se těší Lucie Antl Petranová

 

 

„Keramika“

 

Věk:  4 – 6 (7) let

Počet dětí: 10 – 15 dětí

Den: každé pondělí  

Čas: 14.30 – 15.30

Příplatek na za materiál – keramickou hlínu – 200Kč/rok

Děti do kroužku potřebují jen vhodné oblečení (zástěru, starou košili, apod.).

Mohou se umazat a některé glazury nejdou vyprat! Ostatní materiál na tvoření zapůjčíme.

Jak už z názvu kroužku vyplývá, budeme vytvářet keramické výrobky. Naučíme se pracovat se základním materiálem, hlínou. Budeme z ní modelovat, mačkat ji, ohýbat, válet, stáčet, vykrajovat…Budeme tvořit jednoduché výrobky, kterým budeme dávat postupně konečnou podobu. Usušíme je, vypálíme v peci, naglazujeme. Budeme se při tvoření radovat a budeme se těšit, až někoho svým výtvorem obdarujeme. A pokud nás hlína omrzí, okořeníme naše společně trávené chvíle výrobkem i z jiného materiálu.

 

                                               Na setkání s Vámi se těší Monika Třísková

 

                                      

Cena kroužků je: 400,- /na rok

 

  Přihlášky na kroužek si můžete vyzvednout od 12. 9. 2018  u pí. učitelek ve svých třídách.  Odevzdejte je vyplněné nejpozději do 21. 9. 2018 a do 26. 9. 2018 kroužek uhraďte pí. učitelkám též ve třídě. Po úhradě všech zájemců obdržíte od DDM příjmový doklad o platbě.

Děkujeme